Hangvár Általános Iskola

Az iskoláról

A Hangvár Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú, integráló –inkluzív oktatási-nevelési intézmény, amely jelenleg Veresegyház település Csomád felé eső északnyugati oldalán, a Ligetekben található. Mint az elnevezés is mutatja, egy növényzettel gazdagon borított ligetes, parkos terület központi részén helyezkedik el, távolabb a városközponti részétől, az átmenő forgalomtól. Az iskola az épületegyüttesből két épületet foglal el, B/1 és B/6.

Hangvár Program

Egyéni képességre szabott oktatás

Kis létszámu osztályok (max 15)

Kiemelt figyelmet igénylö gyerekek oktatása

Meixner féle dyslexia reducációs módszerrel tanulás

Inkluziv integráló oktatás

Nemzetközi kapcsolatok

Tájfutási testnevelés

NAT-alapján oktatás

Átjárható rendszerü oktatás

Modern szemlélet

Az iskolánk olyan tanulásszervezést tervez, amely a tanuló egyénre koncentrál, annak fejlettségére, tanulási tempójára.

Maximálisan törekszik az önállóság, a cselekvésbe ágyazott oktatás kialakítására, és az ehhez szükséges önismereti képességek és készségek valamint a tanulási technikák kialakítására. Kiemelten kezeljük a magas színvonalú oktatás mellet a gyermekek nevelését, személyiségük harmonikus fejlesztését. Ezek megszervezése a mindennapi oktatás keretin belül a játék, a munka, a kommunikáció tanításának területén realizálódik. A fentiek teszik iskolánkat alkalmassá a speciális nevelési igényű gyermekek fogadására, oktatására és nevelésére.

Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol a szülők is együtt munkálkodnának a gyermekek sikeres oktatásában és nevelésében. Ennek érdekében az iskolában un. „szülő körök” indítását tervezzük, amelyen szakmai előadásokkal, eseti probléma megbeszélésekkel segítjük a szülők munkáját. Iskolánk pszichológusa heti rendszerességgel vesz részt az iskola mindennapjaiban és havonta fogadóórán van lehetőség találkozni vele a tanároknak és szülőknek egyaránt.

ÉRTÉKEK / ATTITŰDÖK, AMIT KÉPVISELÜNK:

Tisztelet, Szeretet, Empátia

ÉRTÉKEK, AMIT NYÚJTUNK:

színvonalas, szakmai oktatás
szociális kompetenciák
erkölcsi nevelés

ÉRTÉKEK, ATTITŰDÖK AMIT ELVÁRUNK:

tisztelet
együttműködés
bizalom